{{ResponseVideoDetails}}

{{ currentTime | date:'mm:ss':'+0000' }} {{ timeLeft | date:'mm:ss':'+0000' }} {{ totalTime | date:'mm:ss':'+0000' }}

Tiểu thư 9X Việt làm đạo diễn ở Mỹ

Cẩm Tú từng theo học ngành Đạo diễn truyền hình tại Việt Nam, sau đó tiếp tục sang Mỹ lấy bằng thạc sĩ.
Chủ nhật  02-12-2018 | 11:15 GMT+7