{{ResponseVideoDetails}}

{{ currentTime | date:'mm:ss':'+0000' }} {{ timeLeft | date:'mm:ss':'+0000' }} {{ totalTime | date:'mm:ss':'+0000' }}

Miệng đời đáng sợ ra sao?

Bạn đã từng trải qua những chuyện tương tự như vậy chưa?
Thứ ba  09-10-2018 | 15:18 GMT+7

Nguồn: FB@Cire Quotes